Stark säsong & inverterad huvud/skuldra

Publicerad: 2015-11-04

Börsen har hämtat sig de senaste veckorna och traditionella tekniska analytiker ser en trendvändningsformation i form av en inverterad huvud/skuldra under bildande. Huvud/skuldra effektueras för uppgång om OMXS30 bryter över 1525. En faktor som talar för det scenariot är säsongen. Vi tar en titt på statistiken.

En strategi som går lång OMXS30 (1507) den första handelsdagen i november och stänger positionen den första handelsdagen i januari har varit i spel 28 gånger sedan 1987. Den genomsnittliga avkastningen har varit 4,25 % och andelen vinstaffärer 79 %. Om vi bara ser till de senaste 15 åren är hela 14 av dessa vinstaffärer. Ser vi bara till de år OMXS30 befinner sig under 200-dagars glidande medelvärde när vi går in i november försämras utfallet. Antalet tillfällen är 15 stycken. Den genomsnittliga avkastningen har varit 2,47 % och andelen vinstaffärer 67 %.

Sammantaget är säsongsedgen stark kommande månader. Det i kombination med en tydlig inverterad huvud/skuldra innebär att det tekniska scenariot för OMXS30 just nu är att betrakta som positivt.

Texten är skriven för IG:s räkning och publicerad i en Global Alert.