Sell in May and Go Away

Publicerad: 2015-04-27

Säsongseffekter har historiskt uppvisat signifikanta effekter för aktiemarknaden. Vi tar fram papper & penna och ser vad aktuella ”Sell in May and Go Away” har resulterat i.

En känd säsongseffekt lyder: ”Sell in May and Go Away”. Månaderna maj t o m november representerar det svaga halvåret. En lång position som initieras den första handelsdagen i maj och avyttras den första handelsdagen i november har för OMXS30 de senaste 27 åren avkastat 0,10 %. Andelen vinstaffärer har varit 67 %. Variationerna har varit stora.

Vi står således inför en period som historiskt i genomsnitt inte genererat någon avkastning, utan istället kan betraktas som konsoliderande med stora svängningar. Hur det blir denna gång återstår att se.

 

Texten är skriven för IG:s räkning och publicerad i en Global Alert.