Så som januari går…

Publicerad: 2016-01-13

Januari månad har börjat bedrövligt för OMXS30. Nedgången hittills närmar sig 7 %. En gammal Wall Street devis lyder: ”Så som januari går, så går året”. Vi tar fram papper & penna och undersöker påståendet.

OMXS30 (1348) har sedan 1987 bara 8 negativa januarimånader. Den genomsnittliga avkastningen till halvårsskiftet har för dessa tillfällen har i genomsnitt varit 5,24 % och 5 av 8 tillfällen har resulterat i positiv avkastning. Fram till årsskiftet har den genomsnittliga avkastningen varit 13,20 % och även här visar 5 av 8 år positiv avkastning.

Denna statistik är inte att betrakta som en signal om att köpa i slutet av januari om månaden stänger på minus. Tillfällena är alldeles för få. Vad den visar är att vi inte kan lita på tumregler utan att undersöka om de stämmer. I detta fall gäller inte devisen för OMXS30.

Texten är skriven för IG:s räkning och publicerad i en Global Alert.