Ett andra försök

Publicerad: 2015-05-08

För ca en vecka sedan visade vi i en OMX Alert att edgen för uppgång var god. Utfallet blev inte som det historiska. Istället fortsatte nedgången. Vi provar igen och ser vad empirin visar nu.

OMXS30 (1587) har fallit ca 6,5 % på två veckor. Samtidigt befinner sig index över 200-dagars glidande medeltal. Det beskriver en djup rekyl inom ramen för en stigande trend, eller starten på en nedtrend. Vi testar kriterierna med nedgång på minst 6,5 % i kombination med stängning över 200-dagars glidande medeltal. Det har inträffat 22 gånger sedan 1990 med en exit på fem dagar. Den genomsnittliga avkastningen har varit 1,58 % och andelen vinstaffärer 68 %.

Återigen kan vi konstatera att edgen kommande vecka är uppåtriktad för OMXS30 baserat på historiska beteenden. Som alltid måste vi dock påminna om att vi har med framtid att göra som traders, varför vad som helst faktiskt kan hända.

Texten är skriven för IG:s räkning och publicerad i en Global Alert.