Edge för nedgång

Publicerad: 2015-08-31

Flera vanliga trendmått klassificerar nu trenden som nedåtriktad för OMXS30. Det i kombination med en rejäl återhämtning de senaste dagarna innebär en negativ edge. Vi tar en titt på statistiken.

OMXS30 (1510) har stigit mer än 5 % på fyra dagar samtidigt som index noteras under 200-dagars glidande medeltal. Med en exit på fem dagars sikt har den kombinationen varit i spel 46 gånger sedan 2000. Den genomsnittliga avkastningen för en kort position har varit 1,63 % och andelen vinstaffärer 61 %. Median avkastningen har dock bara varit 0,70 %. Det visar att ett par affärer har hög avkastning och drar upp genomsnittet.

Baserat på det historiska beteendet är edgen nedåtriktad kommande vecka för OMXS30. Den stora skillnaden mellan medel- och median avkastning visar på hög volatilitet. Som vanligt har vi med framtid att göra och vad som helst kan hända.

Texten är skriven för IG:s räkning och publicerad i en Global Alert.