E2 Trading People

Empirical Edge Trading Tomorrow's Trades Today

”Is trading an Art, or is it a Science?” Vårt svar - utan tvekan Science. E² tillhandahåller bättre verktyg för traders i jakten på en edge, en fördel. Bra trading kräver en vetenskaplig ansats. För att säkerställa att vi agerar med en edge måste vi plocka fram papper och penna…


 • Skillnaden mellan fundamental & teknisk analys

  • I dagens krönika ska vi diskutera den viktigaste skillnaden mellan att analysera ur ett ekonomiskt perspektiv jämfört med att analysera med hjälp av teknisk analys. Vi ska använda räntor som ett exempel eftersom det diskuteras flitigt om det just nu. Det pratas alltså en hel del räntor just nu och vi läser och hör kommentarer från olika strateger och experter om att räntan borde gå si eller den skall gå så, vilket borde leda till att börsen skall gå hit eller dit. I den här analysen ska vi inte analysera riktningen på räntan, och vad det kan få för eventuella konsekvenser för börsen, det har vi gjort tidigare, utan istället utreda den logiska uppbyggnaden av argumentationen. Låt oss analysera följande uttalanden: Vi tror att räntan skall ned, därför är vi positiva till börsen. Vi tror att räntan skall upp, därför är vi negativa till börsen. Låt oss analysera själva argumentationen. Prognosen dessa strateger/experter gör...

   Läs mer...
 • Den verkliga motorn

  • Jag stod här om veckan och pratade med Carnegies driftiga omvärldsstrateg. När jag lyssnade på hans, som vanligt, intressanta analyser och välformulerade utläggningar om det amerikanska valet och ekonomin, kom jag att fundera på vad det egentligen är som styr och vad är det som följer.  Vissa analytiker analyserar politiken och gör förutsägelser på vad det kommer att få för konsekvenser för ekonomin. Andra gör tvärtom och analyserar den ekonomiska utvecklingen och drar slutsatser om vad politikerna kommer att göra. Några experter analyserar ekonomin och av detta drar slutsatser om hur det kommer att påverka börsen och företagsvinsterna. Medan andra gör rakt motsatt och tittar på företagsvinster och gör prognoser om vart börsen ska ta vägen. Men finns det någon statistik eller studier som visar vad det är som leder respektive följer? Finns det någon som vet eller tror vi bara att det är på ett sätt därför att det borde vara...

   Läs mer...