E2 Trading People

Empirical Edge Trading Tomorrow's Trades Today

”Is trading an Art, or is it a Science?” Vårt svar - utan tvekan Science. E² tillhandahåller bättre verktyg för traders i jakten på en edge, en fördel. Bra trading kräver en vetenskaplig ansats. För att säkerställa att vi agerar med en edge måste vi plocka fram papper och penna…


 • Välj att vara optimist

  • Nu när sommaren är över och höstmörkret närmar sig kan det vara på sin plats att prata lite om vikten att välja att vara optimistisk. Det finns numer en övertygande mängd bevis och studier som visar att vår attityd inte bara påverkar vår hälsa utan också hur länge vi lever. Ett exempel på detta var den studie som Mayo Clinic publicerade år 2002 som hade följt 447 personer i mer än 30 år. Studien (Optimism-Pessimism Assesed in the 1960s and Self-Reported Health Status 30 years Later) visade att optimisterna var friskare både fysiskt och psykiskt. En annan studie, (Optimist vs Pessimists: Survival Rate Among Medical Patients over 30-year Period) som följde 660 personer från 50 år och uppåt under en period av 23 år, visade att de personer som hade en positiv attityd till sitt åldrande levde i snitt sju år längre än de med en negativ attityd. Studien visade att...

   Läs mer...
 • Semestermål sommaren 2016

  • Albert Einstein sade att - “The world as we have created it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking”.  Jag tänkte avsluta den här säsongen med att upprepa de tio semestermål som jag presenterade för exakt ett år sedan, dvs dagen innan semestern förra året, som går i Albert Einsteins anda. Dessa råd utgörs av ett antal centrala föreskrifter om sinnet som jag i försöker att leva efter, och som är mycket viktiga för mig eftersom jag vet att de tankar jag tänker antingen kommer att göra mig lycklig eller motsatsen. Läs dem sakta, och tro inte på dem, utan fundera, reflektera och slutligen meditera över riktigheten i dessa påståenden. Och när du har gjort det – gör dem till din egen sanning. Johnny´s 10 semestermål för sommaren 2016 1.Bli aldrig modfälld av omständigheter – orsaken finns alltid i sinnet, aldrig utanför. 2.Ingen människa kan ha någon...

   Läs mer...